زندگی

کمیسیون عمران از محل حوادث رخ داده برای خبرنگاران و سربازمعلمان بازدید می‌کند

کمیسیون عمران از محل حوادث رخ داده برای خبرنگاران و سربازمعلمان بازدید می‌کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بازدید جمعی از اعضای کمیسیون از محل حوادث جاده ای رخ داده برای خبرنگاران و سرباز معلمان در چند روز آتی خبر داد.

کمیسیون عمران از محل حوادث رخ داده برای خبرنگاران و سربازمعلمان بازدید می‌کند

اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، با تسلیت جان باختن دو تن از خبرنگاران و چندین تن از سرباز معلمان در حوادث جاده ای چند روز گذشته، بیان کرد: با توجه به ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون عمران برای تهیه گزارش دقیق از حوادث جاده ای رخ داده، با هماهنگی های انجام شده مقرر شد تا جمعی از اعضای کمیسیون از محل این حوادث که در استان های متفاوتی نیز هستند، بازدید به عمل آورند.

وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون این موضوع را تا روشن شدن جزئیات و برخورد با مسببان اصلی این حوادث دنبال خواهد کرد تا شاهد تکرار آن نباشیم.

انتهای پیام

منبع

کمیسیون عمران از محل حوادث رخ داده برای خبرنگاران و سربازمعلمان بازدید می‌کند
www.isna.ir

دکمه بازگشت به بالا